БЕКІТЕМІН                                                                                                          2019 ж.  31 тамызындағы

«М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек                                                  педагогикалық кеңесте /№1 хаттама/

колледжі»МКҚК директоры                                                                                                         ҚАРАЛДЫ

__________ Б.Ихсанов

«    » __________ 2019 ж.

 

 

 

 

2019-2024 ЖЫЛДАРҒА  АРНАЛҒАН

 М.Б.ЫҚСАНОВ АТЫНДАҒЫ ЖӘНІБЕК КОЛЛЕДЖІ 

ДАМУЫНЫҢ  СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ

 

 

Мекен-жайы: БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы,  Абай көшесі,  1Г

Телефон: 8 (71135) 21-5-72

e-mail: janibek-pch9@inboxl.ru

Сайт: www.zhanibekcoll. kz.

 

Жәнібек, 2019 жыл

 

КІРІСПЕ

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат интеллектуалды ұлтты қалыптастыруға, колледждің жаңа мақсаттары мен міндеттерін анықтайтын отандық білім берудің жаңа үлгісін жасауға бағытталған. Кәсіби техникалық білім беру жүйесіндегі барлық өзгерістер Қазақстанның әлемдегі ең бәсекеге қабілетті елдердің бірі болу стратегиясын жылдам іске асыруға нақты үлесі болып табылады. Мемлекет басшысы, Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты және «Қазақстандық жол – 2050»  атты Қазақстан халқына Жолдауында заманауи білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлаудың негізгі міндеттерін атап өтті. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың  бастамаларын іске асыру барысында М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжі жұмыс берушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылады, себебі бұл - логикалық ойлау қабілеті бар мамандарға прогрессивті идеяларды құруға, нарықтың өзгеретін жағдайларына бейімделуге қабілетті маман болуға көмектеседі.


Білім берудегі колледждің басты қызметі Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына  сәйкес жүзеге асырылады. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ   М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжі 1935 жылы ауыл шаруашылығын механикаландыру мектебі ретінде құрылды. 2016 жылдың қыркүйек айында мектеп  колледж мәртебесін алады, ал осы жылдың сәуір айында колледж қоғам қайраткері Мұстахым Біләлұлы Ықсановтың есімін алды. Жәнібек колледжінің дамуының басым бағыттары білім мазмұнын жеке бағдарлау, білім беру процесінің технологиялық дамуы, әлеуметтік әріптестік мүмкіндіктерін пайдалану, реттеуші және қаржылық қолдау және т.б. болып табылады. Колледж даму режимінде тұрақты жұмыс істейді. Колледждің қызметі білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасына сәйкес жасалып, студенттің өзін-өзі жүзеге асыру үшін барлық жағдайлар және аудиториядан кейінгі әрекеттер қамтамасыз етіледі. Білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және кадр әлеуетін нығайту үшін колледж басшылығы мұғалімдерді оқыту сапасын үнемі жетілдіру саясатын ұстанады, оларды жаңа ғылыми білімдермен және заманауи инновациялық оқыту әдістерімен игеруде.  Колледждің басқару құрылымын дәстүрлі органдар - педагогикалық кеңес, қамқоршылық кеңес, әдістемелік кеңес құрайды. Басшылық бастамашылдықтың, шығармашылықтың қолдауымен ынтымақтастық негізінде жүзеге асырылады. Басқарудағы басты мақсат - мақсатты нақты көріп, оған жету жолдарын анықтау. Барлығы колледждің жұмысын жоспарлаудан басталады. Жоспарды қалыптастыру кезінде команда өз алдына қандай мақсаттар қойып отырғанын, не істеуге болатындығын, неге қол жеткізетінін айқын көрсетеді. Оқытушылардың басшыларына арналған құралдардың бірі олардың қызметін бақылау және бағалау болып табылады. Оқу үрдісін басқарудың маңызды функцияларының бірі колледждің ішкі бақылауы болып табылады. Онда колледж әкімшілігі ай сайын жүргізетін түрлі нысандар мен бақылау түрлері бар. Жақсы нəтижелер білім беру жұмысының ішкі мониторингісімен беріледі. Біз оны 4 бағыт бойынша жүзеге асырамыз: ортақ құжаттардың жағдайы, оқыту сапасы, тәрбие процесінің сапасы, оқу-әдістемелік жұмыс жағдайы және педагогикалық дағдыларды жетілдіру. Колледждің инфрақұрылымы әкімшілік, оқу кабинеттері мен шеберханалардан, спорт залы, жатақхана және асханадан тұрады. Колледждегі оқу үдерісі 3 қабатты оқу ғимаратында жүргізіледі. Колледждегі оқу корпусының жалпы аумағы оқу корпусына қойылған талаптарға сәйкес келеді. Колледжде алдын-ала медициналық көмек көрсету үшін барлық қажетті медициналық жабдықтармен және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген медициналық орталық бар. Медициналық мекеме өз қызметін Мемлекеттік лицензияның негізінде 11.10.2013 жылдан бастап жүзеге асырады. 00926DL медициналық қызметпен айналысу үшін қойылған. 2015 жылы жатақхана мен асхана жөндеуден өтті. Асхана 120 орынға есептелген, «Қоғамдық тамақтану мекемелерінің санитарлық ережелері» талаптарына сәйкес келеді. Резидент емес студенттер үшін колледж жатақханада тегін тұруды қамтамасыз етеді. Жатақхананың жобалық қуаты - 70 орын. Колледждің қауіпсіздігін 2016 жылы орнатылған бейнебақылау жүйесі және өрт қауіпсіздігі жүйесі қамтамасыз етеді. Автономды қазандық, орталық су құбыры бар. Жалпы, спорт зал, кабинеттер мен шеберханалардың басқа да оқыту бөлімшелердің  алаңдары Мемлекеттік кәсіби білім беру стандарты бойынша білім беру мекемелерінің талаптарына сәйкес келеді. Аудиторлық қордың жай-күйінің көрсеткіштері және зертханалық жабдықтардың болуы колледждің білім беру қызметтерінің нормативтік талаптарына және сапа шарттарына сәйкес келеді.


Колледжді құрайтын барлық бөлімшелер компьютерлік техникамен толығымен қамтамасыз етілген. Әрбір компьютерлік сыныпта аудитория үшін қауіпсіздік нұсқаулары мен паспорттары бар.


Жыл сайын аудиторияның ағымдағы жөндеуі жүргізілуде, соңғы буынның компьютерлері сатып алынады, оқу- әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорлары жаңартылып, толықтырылады. Ауыл аумағын көгалдандыру, гүлзарларды көгалдандыру және бұталарды егуді ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде.
Компьютер мен интерактивті техника паркі жеткілікті дамыды: компьютерлердің жалпы саны 71, оның 31-і интернетке қосылған, 4 интерактивті тақта, 5 проектор, видеокамера, камера, 2 компьютерлік сынып. Колледждің www.zhanibekcoll веб-сайты бар. Биылғы жылы «Platonus College» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін енгізу бойынша жұмыс басталды.
2019-2020 оқу жылында колледж  2018 жылғы 18 мамырдағы № KZ88LAA00011809 лицензиясына сәйкес 5 мамандықтың 6 біліктілігі бойынша оқытады:   

1504000 «Фермер шаруашлығы»

1504062 « Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторист-машинист»

1504113 « Фермер»

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

 1304012 «Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы»

1114000 «Дәнекерлеу  ісі»

1114012 «Электр газымен дәнекерлеуші»

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру»

0508012 «Аспаз»

1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану»

1401012 «Тас қалаушы»

Оқу үдерісі «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. 2016 жылдан бастап «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандығы бойынша білім басқармасының 2016 жылғы 18 шілдедегі №504 бұйрығымен эксперименттік режимде дуальды оқыту енгізілді.  

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»» мемлекеттік бағдарламасы бойынша  білім беру басқармасының  2017 жылы 3 қазандағы № 828 бұйрығына сәйкес модульдік технологиясы  бойынша оқыту енгізілді.

 

Бүгінгі күні колледждің контингенті 10 топта  189 студентті құрайды. Олардың  ішінде «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 58 студент оқытылады. Мемлекеттік тапсырыс жыл сайын орындалып келеді:-  2016 жылы 80 студент;- 2017 жылы «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»» мемлекеттік бағдарламасын қоса алғанда 95 адам (75+20); - 2018 жылы  «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»» мемлекеттік бағдарламасын қоса алғанда 85 студент (65+20);- 2019 жылы  «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»» мемлекеттік бағдарламасын қоса алғанда 75 студент (50+25);  Мемлекеттік тапсырыстың тұрақтылығы жұмыспен қамту көрсеткіштерімен түсіндіріледі:  -  2015 жылы 81 түлектің 81-і жұмысқа орналастырылды -  66/81% / -  2016 жылы 62 түлектен  - 56/90% /-   2017 жылы 59 түлек  - 53/89% /-   2018 жылы 98 түлек – 80 /81,6%/- 2019 жылы 83 түлек – 71 /85,5%/

Колледжде 34 оқытушы және өндірістік оқыту шебері қызмет атқарады. Мұғалімдердің сапалық құрамы - 38% (жоғары санат - 3, бірінші санат - 10). Соңғы 3 жылда біліктілікті жоғарылату курстарының өсуі байқалды. Мұғалімдердің жалпы санынан курстардан өту көрсеткіші  80% құрайды.              Оқытудың формалары мен әдістерін жетілдіруге, команданың шығармашылық атмосферасын қалыптастыруға тәжірибелі білікті оқытушылар көмектеседі. Оқытушылардың көпшілігі қазіргі заманғы білім беру технологияларын оқу-тәрбие үдерісінде тиімді пайдаланады, кәсіби жарыстарға, ғылыми-практикалық конференцияларға белсенді қатысады.

Колледжде терең білімге, кәсіби ойлауға және шығармашылық әлеуетке ие педагогикалық қызметтің мол тәжірибесі бар оқытушылар бар. Тұрақты шығармашылық ізденіс, сарқылмас ынтагерлік, педагогикалық деңгейін көтеру бойынша жүйелі жұмыс - мұғалімге тән ерекшелік.

Білім беру жүйесін жаңғырту -  азаматтық қоғамда және тез өзгеретін, әлемдегі жеке және әлеуметтік проблемаларды сындарлы түрде шешуге қабілетті, құқықтық, демократиялық мемлекет азаматтары ретінде жас ұрпақты тәрбиелеу тұрғысында өмір бойы білім беру жүйесінде білім беру тұжырымдамасының негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Колледж студенттерімен тәрбие жұмысының негізгі міндеті - олардың белсенді өміріне, азаматтық өзін-өзі анықтауына және өзін-өзі жүзеге асыруға, зияткерлік, мәдени және құқықтық даму қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға жағдай жасау болып табылады. Болашақ колледж түлегі белгілі бір білім көлемін ғана емес, үлгілік мінезі бар адам болуы керек. Білім беру ұйымдарының алдында тұрған өзекті және әлеуметтік маңызы бар міндеттер - студенттердің құқықтық мәдениетін жақсарту жолдарын, құқық бұзушылықтардың алдын алу үдерісінің тиімділігін және балалар мен жасөспірімдер арасындағы қылмыстың өсуін азайту. Колледжде құрылған профилактикалық-тәрбие жұмыстар жүйесі бұл мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Колледжде оқу және сабақтан тыс іс-шаралар өткізу дәстүрін қолдайды. Бұл тақырыптық апталар, студенттердің тақырыптық кездесулері, спорттық іс-шаралар, еріктілер қозғалысы, білім берудің маңызды бағыты - студенттердің салауатты өмір салтын қалыптастыру принциптері мен дағдыларын меңгеруі.

Көптеген жылдар бойы колледж Ресей Федерациясы Волгоград облысының  Палласовка ауылшаруашылық техникумы,  Саратов облысының Новоузенск агротехникалық техникумымен тығыз қарым-қатынаста болды. Сондай-ақ Палласовка қаласының №2, №11 жалпы білім беру мектептерімен тығыз қарым-қатынас жасалды. Тек соңғы 3 жыл ішінде колледж оқытушылары мен студенттері 10 халықаралық іс-шараға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Болашақта ендігі міндет - ресейлік әріптестердің қатысуымен колледж базасында іс-шара  ұйымдастыру.

Студенттер Қазақстанның мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруға, колледждегі студенттердің шығармашылық әлеуетін, КТК командасының функцияларын жүзеге асыруға қатысады. Студенттердің патриоттық, халықаралық және мәдени-эстетикалық тәрбиесін жетілдіру, құқық бұзушылықты болдырмау және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша бірқатар маңызды қадамдар жасалды. Бұл қолдауда студенттік белсенділер, «Жас Отан» жастар қанатының белсенділері бар.

Соңғы оқу жылында барлық іс-шаралар «Рухани жаңғыру: Болашаққа көзқарас» мақаласы аясында өткізіліп жатыр. Колледждің базасында үштілділік пен цифрландыру үдерісін енгізу идеясын қолдай отырып, колледждің базасында ағылшын тілі мұғалімдерінің аймақтық дөңгелек үстелі және ақылды технологиялар бойынша семинарлар өткізілді. Болашақта осындай іс-шаралар жүйелі сипатқа ие болады. Біздің колледжде студенттерді жұмыспен қамтамасыз ету үшін мақсатты жұмыс жүргізілуде. Осы орайда   студенттердің 86% үйірме жұмысымен қамтылған. Волейбол ойыны  және шахмат бойынша екі спорт секциясына 35 студент қатысады.  

Соңғы 3 жылда колледж оқушылары арасында мақсатты тәрбие жұмысының арқасында құқық бұзушылық, суицид, нашақорлық және экстремистік қозғалыстарға қатысу болған жоқ.

 

Колледжде демократиялық қағидаттарды жүзеге асыру өзара сенімділік ахуалы мен құрметтеу арқылы жүзеге асырылады. Оқу үдерісін ұйымдастыруға инновациялық көзқарас студенттерге патриоттық қасиеттер, мемлекеттің тағдыры үшін жауапты азаматтар болуына мүмкіндік береді. Бұл колледждегі тәрбие жұмысын одан әрі жетілдіруді талап етеді.

 

Әлеуметтік серіктестермен бірлескен жұмысты жүйелендіру мақсатында 2017-2020 жылдарға арналған «Колледж-Кәсіпорын» үздіксіз білім беруді ұйымдастыру  әлеуметтік жобасы жасалды. Жобаның мақсаты - колледж түлектерін жұмысқа орналастыру. Жобаға 38 студент қатысып, оның ішінде «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» мемлекеттік бағдарламасы  бойынша оқитын топтар да болды.   


Төртінші Индустриалды Революция жағдайында біліктілігі жоғары мамандардың білімдеріне жоғары талаптар қойылады, сондықтан еңбек нарығында бәсекеге қабілетті түлектерді дайындау үшін білім сапасын арттыруға мүдделіміз. 2018 жылы Қазақстанда білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттігінің жүргізген Ұлттық рейтингісі бойынша М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжі оқу процесін шебер ұйымдастыру және кәсіптік оқыту жүйесін жұмыла басқарудың арқасында еліміздің көп салалы колледждер ондығы ішінен орын алды.   КОЛЛЕДЖДІҢ НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ БОЛАШАҚТАҒЫ БАСТАМАЛАРЫ Колледжді дамыту стратегиясы оқу орындарына сеніп тапсырылған жауапты миссиямен анықталады - еңбек нарығында белсенді азаматтық және өмірлік ұстанымы бар жоғары білікті мамандарды даярлау. Мұндай жағдайларда колледж дамуының стратегиясы нарықтық қатынастар жағдайында әрекет ете алатын аймақтағы мекемелерде жұмыс істеуге бағытталған бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға бағытталуы тиіс.

Қызметі: жастарға лайықты болашақты қамтамасыз ететін қызықты мамандықты игеру арқылы қоғамдағы өз орнын табуға мүмкіндік беру.

 
КОЛЛЕДЖДІ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ Колледждің дамуы мемлекеттік деңгейде білім беру саласында орын алатын жаһандық үдерістерге де, колледж жұмысының ерекшелігін анықтайтын жергілікті жағдайларға да әсер етеді. Қазіргі кезде білім беру нарығының белсенді дамуы жалғасуда. Нарықтағы бәсекелестік күресте қатысу колледжге нарық сұранысын қанағаттандыру және мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз ету үшін бірқатар міндеттер қойды. Колледж қызметінде айрықша болуы мүмкін: 

Әлсіз жақтары Күшті жақтары
- еңбек нарығының төмен деңгейі - білім алудың қол жетімділігі
- Интернеттің төмен мүмкіндіктері - Белсенді кәсіптік бағдар беру жұмысы
- қызметкерлердің айналымы - Ауданның шаруашылықтары мен ұйымдарының базасында студенттерді практикалық дайындау
- қазіргі құрал-жабдықтармен жасақталмаған материалдық-техникалық база; - жоғары білікті оқытушылар құрамы
- Оқу ғимараты күрделі жөндеуді қажет етеді - Жарқын және қызықты студент өмір
-      өндірістен ауыстырылған кәсіби кадрлар тапшылығы, оқытушылар және ӨО шеберлерінің жеткіліксіз тәжірибелік дағдылары;  
Қоршаған ортаға қатер Сыртқы ортаның мүмкіндіктері
- Қолайсыз демографиялық жағдай - мамандарға сұраныстың артуы
- қалалық мектептерге мектеп бітірушілердің экспорты - Жаңа мемлекеттік білім беру бағдарламалары
- аймақтағы ауыл шаруашылығын дамытудың экономикалық әлеуетінің әлсіз дамуы - жаңа мамандықтарды игеру мүмкіндігі
- практикалық базалардың техникалық жабдықтауының нашарлығы  

Демографиялық ахуалды ескере отырып, студенттерді қабылдау жоспарын жүзеге асыру үшін мемлекеттік тапсырысты орындау кезінде қиындықтар туындайды. Жәнібек ауданы және көрші аудандардың жақын маңдағы мектептерде сапалы кәсіби бағдар беру жұмыстарының нәтижесінде колледжге 2019-2020 оқу жылының қабылдау жоспарын орындауға мүмкіндік берді, бірақ мансаптық бағыттағы механизмдерді одан әрі жетілдіру қажет. Қолайсыз демографиялық жағдайдың салдарынан колледж әкімшілігі мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылар санын қысқартуды шешті.

Білім беру қызметтері нарығын дамыту арқылы колледждің маркетингтік қызметін кеңейту қажет, бұл имидж саясатын қалыптастыруды қажет етеді. Бірақ аймақтағы еңбек нарығының төмен деңгейіне байланысты түлектерді жұмысқа орналастыру кезінде қиындықтар туындайды. Қазіргі жағдайда колледждің маңызды міндеттері: базалық және қосымша білім беру қызметтерін жүзеге асыру үшін жағдай жасау; өзгеретін жағдайларға тез бейімделуге және әлеуетті тұтынушылардың өтініштеріне жауап бере алатын мобильді білім беру мекемесін құру. 


КОЛЛЕДЖДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
 Қазіргі уақытта білім беру нарығының белсенді дамуы жалғасуда. Нарықтағы бәсекелестік күреске қатысу колледжге нарық сұранысын қанағаттандыру және мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз ету үшін бірқатар міндеттер қойды. Бағдарламаның мақсаты:  •  колледжді оқу орны ретінде дамыта отырып,  аудандық және көршілес аумақтарды жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету колледж ұжымының барлық қызмет бағыттары бойынша бірқатар күрделі міндеттерді белгілейді;• Білім беру қызметінің халықаралық стандарты сапасына сай және тұтынушылардың барлық үдеуші   талабы  мен күтуіне жауап беретін білім беру қызметін көрсетуге әзірлігі мен кабілеттілігі.• Білім беру процесінің жоғарғы сапасын қамтамасыз ететін  ғылыми-әдістемелік, материалды-техникалық базасы, қаржылық, кадрлық, ақпараттық және ұйымдастырушылығы. Даму бағдарламасының негізгі міндеттері:

 1. Білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету;
 1. Педагогикалық шеберлік жүйесін жетілдіруді дамыту;
 2. Мұғалімдерді оқыту (жоспарлау, орындау, мониторинг, талдау және жетілдіру)
 3. Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу;

5.Оқу үрдісін үштілділікті  және цифрландыру жүйесін енгізу бойынша жұмысты жүйелендіру;

 1. «Тамақтандыруды ұйымдастыру», «Электр газымен дәнекерлеуші», «Фермер шаруашылығы» мамандықтары бойынша мамандардың тағылымдамасын әлеуметтік серіктестіктерінде өткізу;
 2. Оқу үдерісінде тиімді білім беру жүйесін енгізу және дамыту;
 3. Ғылыми-практикалық конференцияларға, «Worldskills Kazakhstan» чемпионатына және басқа да іс-шараларға қатысатын студенттердің санын көбейту;
 4. «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының беделін көтеру бойынша жұмыстарды жүргізу;
 5. Отандық және шетелдегі алдыңғы қатарлы білім беру мекемелерімен әлеуметтік ынтымақтастықты дамыту;
 6. Жәнібек ауданындағы жастар ресурстық орталығына және «Жасыл ел» қозғалысына қатысу арқылы студенттер арасында көшбасшылық қасиеттерді дамыту;
 7. Колледждің миссиясын орындау үшін материалдық-техникалық базаны дамыту;
 8. Сапалы білім беру мақсатында материалдық-техникалық базасын жетілдіру - қоғамдық тамақтану кабинеті, тас қалаушы мен дәнекерлеуші шеберханаларын, ауылшаруашылық машиналар құрылысы мен ТҚК шеберханасы заманауи техникалық құралдармен қамтамасыз ете отырып, автодромның жолдарын бағдаршаммен, жол белгілерімен жабдықтау;
 9. Алдағы уақытта жаңа мамандықтарды ашу үшін зертханалық және оқыту құралдарына қаржы ресурстарын бөлу;
 10. Оқытушылардың еңбегін бағалау және олардың біліктілігін мониторингілеуді ұйымдастыру туралы Ережені әзірлеу;
 11. Ұлттық рейтингке қатысу;
 12. Елбасының неғұрлым талап етілетін 100 кәсіп бойынша 180 колледж бен 20 жоғары оқу орындарын жаңғырту және мамандар дайындаудың халықаралық тәжірибесін енгізу жөніндегі тапсырмасын іске асыру.

 

КОЛЛЕДЖ  ҚЫЗМЕТІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ

 «М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжінің 2019-2024 жылдарына арналған даму стратегиясы» өзара байланысты іс-шаралар жиынтығын қамтиды  - колледжді басқару жүйесі, кадр әлеуеті, оқу үдерісі, тәрбие үрдісі, ақпараттық-коммуникациялық жүйелер және материалдық-техникалық база.

 

             Оқыту жүйесін жаңғырту арқылы, жоғары кәсіби және зияткерлік мамандарды даярлауда еңбек нарығының өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Колледж дамуының стратегиялық бағыттары:

 1. 1504000 «Фермер шаруашылығы», 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 0513000 «Маркетинг», 1114000 «Дәнекерлеу ісі», 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандықтары бойынша лицензия алу;
 2. Колледжді ақпараттандыруды дамыту жоспарын жасақтап іске асыру;
 3. «Рухани жаңғыру: Болашаққа көзқарас» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру;
 4. «Колледж-кәсіпорын» үздіксіз білім беруді ұйымдастыру» әлеуметтік жобасын іске асыру / екінші кезең /.
 5. 2020 жылы колледждерде еңгізілетін жаңартылған білім беру мазмұны жүйесіне дайындықпен кіру, оқытушыларды біліктілігін арттыру курстарынан өткізу;
 6. 2020 жылы «Жас маман» жобасы шеңберінде Республика бойынша 100 сұранысқа ие мамандықтарды даярлайтын колледждер қатарына кіру;
 7. 2021 жылға дейін дуальды оқытумен қамтылған студенттер санын 50 пайызға жеткізу;
 8. 2022 жылы колледжді сенімді басқаруға беру.

 

2019-2024 ЖЫЛДАРЫ МАҚСАТТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖОЛДАРЫ

МЕН ҚҰРАЛДАРЫ


 1. 1504000 «Фермер шаруашылығы», 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 0513000 «Маркетинг», 1114000 «Дәнекерлеу ісі», 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандықтары бойынша лицензия алу.

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. 1504000 «Фермер шаруашылығы», 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 0513000 «Маркетинг», 1114000 «Дәнекерлеу ісі», 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру», 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» мамандықтары бойынша оқу әдебиеттерін сатып алу;
 2. Осы мамандықтар бойынша модульдік бағдарламаларды дайындау;
 3. Материалдық-техникалық базаны нығайту (ауыл шаруашылық полигон жабдығы, маркетингке арналған кабинет жабдығы, дәнекерлеу құралдары);
 4. Арнайы білім беретін пәндер оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлерін модульдік оқыту бағдарламасы бойынша біліктілікті жоғарылату курстарында оқыту.

 5. Колледжді ақпараттандыруды дамыту жоспарын жасақтап іске асыру

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының беделін көтеру
 2. Оқу үдерісінде «Платонус» бағдарламасын іске асыру
 3. Осы мамандық бойынша модульдік бағдарламаларды дайындау
 4. Оқу үрдісінде IТ-технологиясын енгізу бойынша жұмысты жалғастыру

 5. «Рухани жаңғыру: Болашаққа көзқарас» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру.

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Киелі нысан орындарына экскурс өткізу (Жәнібек, Бөкей-Орда аудандары)
 2. «Туған жер» бағдарламасы бойынша колледждегі өлкетану мұражайын ашу және М.Б.Ықсановтың өмірлік белсенділігін зерттеу жұмыстарын жалғастыру
 3. «Рухани жаңғыру: Болашаққа көзқарас»мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша салалық іс-шараларға сәйкес болу.

 

 1. «Колледж-кәсіпорын» үздіксіз білім беруді ұйымдастыру» әлеуметтік жобасын іске асыру / екінші кезең /

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Колледжде мамандықтар бойынша сапалы өндірістік оқытуды өткізу;
 2. Әлеуметтік әріптестермен тығыз қарым-қатынас орнату;
 3. Кәсіпкерлермен кездесулер, тренингтер, тақырыптық семинарларын ұйымдастыру
 4. Бизнес-жоспарлар мен жобаларды құру бойынша жұмысты бастау.

 

 1. «Жаңартылған білім беру мазмұны жүйесіне дайындықпен кіру»

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Жалпы білім беретін пән мұғалімдерін біліктілікті арттыру курстарында оқыту;
 2. Білім басқармасынан қажетті оқулықтарға сұраныс беру.
 3. «2020 жылы «Жас маман» жобасы шеңберінде Республика бойынша 100 сұранысқа ие мамандықтарды даярлайтын колледждер қатарына кіру»

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Қажетті құрал-жабдықтар тізімін қалыптастыру, білім басқармасына ұсыну;
 2. «Жас маман» жобасына қатысу үшін құжаттар тізбесін өңірлік комиссияға ұсыну.
 3. «2021 жылға дейін дуальды оқытумен қамтылған студенттер санын 50 пайызға жеткізу»

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Дуалдық оқытудың негізгі артықшылықтарын ескере отырып, «Дәнекерлеу ісі», «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану», «Фермер шаруашылығы» мамандықтарын дуальды оқыту жүйесіне еңгізу;
 2. Әлеуметтік серіктестіктермен келісім-шарттарға отыру;
 3. Әлеуметтік серіктестерге дуальды оқыту туралы семинар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыруды жалғастыру.
 4. «2022 жылы колледжді сенімді басқаруға беру»

Іс-қимыл стратегиясы:

 1. Талап етілетін жаңа бағдарламалар ашу бойынша жұмысты жандандыру;
 2. Колледжде құзірет орталығын ашу;
 3. Колледж шеберханаларын қазіргі заманғы техникамен жабдықтау.

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Даму бағдарламасының маңызды нәтижесі білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының стратегиялық мақсаттарына сәйкес сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған қолайлы орта, технологиялық инфрақұрылым және білім беру және ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімді тетіктері болып табылады.

Колледжді дамытуға арналған осы бағдарламаны іске асыру барысында:

 1. Білім берудің сапасын арттыру
 2. Әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық тиімділігін арттыру
 3. Педагогикалық ұжымның білім деңгейін арттыру
 4. Инновациялық қызметті дамыту
 5. Кітап қорын ұлғайту
 6. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту
 7. Кәсіби бағдар беру жұмысын күшейту
 8. Цифрлауды енгізу
 9. Материалдық-техникалық базаны нығайту шаралары іске асады.


Колледждің даму бағдарламасы мемлекеттік даму стратегиясының барлық негізгі идеяларын және жоспарларын жүзеге асыруға, сондай-ақ облыстың кәсіптік-техникалық колледждерінің арасында білім ордасының  имиджінің өсуі, еңбек нарығында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудағы білім беру бағдарламаларының сапасын арттыруға  жәрдемдесетін болады.


 

 

 

Б.Ихсанов,

БҚО, М.Б.Ықсанов атындағы

Жәнібек колледжінің директоры

 

Еліміздің білім беру саласына өз үлесін қосып келе жатқан, киелі шаңырақ, іргелі оқу ордасы – М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжі. Оқу ордасының тарих парақтарына көз жіберсек, ол жылдардан жылға жалғасып, бүгінгі күндермен сабақтасып жатыр. Білім беру ұйымының училище дәрежесінен колледжге дейін эволюциялық жолдан өтуі заңдылық болып табылады. Кәсіптік бағыттағы білім – уақыт пен кезеңді талғамайтын, қоғамның қай саласында да өзіндік жауапкершілігі  мен ұстанымы бар мамандық. Бұл ретте Жәнібек топырағында алғашқы білім шаңырағы ретінде орта кәсіптік-техникалық училище болып құрылып, бүгінде 85 жылға жуық тарих бетін парақтаған колледжді ерекше айтуға болады. Осы уақыт ішінде біздің оқу орны еңбектің қай саласына болмасын мыңдаған маман резервін даярлап ұшырған қасиетті білім ошағы болып табылады.

Бүгінгі колледж - негізгі және орта білімнен кейінгі техникалық және кәсіби білім беру саласында қазақ және орыс тілдерінде бюджеттік бағытта «Фермер шаруашылығы» («Фермер», «Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист»), «Тамақтандыруды ұйымдастыру» («Аспаз»), «Дәнекерлеу ісі» («Электр газымен дәнекерлеуші»), «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» («Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы»), «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану» («Тас қалаушы») мамандықтары мен біліктіліктері бойынша  жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартын  іске асыратын, даму режимінде тұрақты жұмыс істейтін осы заманғы  көп салалы оқу орны. Білім мазмұны жаңа біліктерімен, ақпаратты қабылдау қабілеттерінің дамуымен, ғылымдағы шығармашылық және нарық жағдайындағы білім беру бағдарламаларының нақтылауымен байи түсуде.

Еңбек нарығында жұмысшы мамандарға  деген сұраныс арта түскелі қашан. Экономика мен өндіріс саласы қарыштап дамыған сайын өз ісін жетік білетін мамандары да ауадай қажет екені белгілі. Ал бұл сұранысты қанағаттандыру үшін бірқатар құзыретті органдар маңызды жобалар мен бағдарламаларды іске қосты. Соның бірі - "Жас маман" жобасы. Жоба Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен жүзеге асырылған болатын. Бұл жоба негізгі 100 және 200 қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Бұл деген 200 оқу орнында ең қажетті 100 сервистік және индустриалдық кәсіп мамандықтары бойынша оқыту. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен Қазақстандағы ең қажетті деген 100 мамандық таңдап алынды. "Жас маман" жобасын тиімді жүзеге асыру мақсатында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын және жабдықтарды іріктеу мақсатында субъективті жеке шешім қабылдамас үшін, яғни бәрі ашық түрде болуы үшін республикалық комиссия құрылды. Оған салалық қауымдастық өкілдері және 100 мамандық шеңберіндегі басқа министрліктердің мамандары қатыстырылды.

Бұл жоба аясында Республика бойынша 180 колледж бен 20 жоғары оқу орнын қайта жаңғырту қарастырылған. Оның ішінде материалдық-техникалық базасын жаңғырту және оны жетілдіру, кадр даярлаудағы халықаралық стандарттарды енгізу жұмыстары бар. Әр облыста заманауи технологиямен қамтамасыз етілген үздік 10 колледж қамтылуы қажеттігі айтылды.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 2018 жылғы «26» қарашадағы № 646 бұйырығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша кадрлар даярлауды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, «100/200» қағидаты бойынша «Жас маман» бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлауды, сондай-ақ колледждер мен ЖОО-ларда кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларына» сәйкес «Жас маман» бағдарламасы іске қосылғаннан кейін колледжіміз ұсыныс беріп, іріктеу кезеңіне қатысты.

«Жас маман» бағдарламасына қатысу үшін комиссияға колледждің мүмкіндіктері мен жетістіктерін дәлелдитін құжаттары ұсынылды, соның ішінде ТжКБ ұйымдарының кадрлар даярлау бейінінің 100 сұранысқа ие және жаңа мамандықтар тізбесіне сәйкестігін растау үшін лицензияның болуы, 5 жылға арналған стратегиялық жоспарының болуы, педагог кадрлардың сапасы, әлеуметтік серіктестіктермен жұмыс, түлектердің жұмысқа орналасуы, WorldSkills чемпионаттарына қатысу тәжірибесі, жабдықты орнату үшін жеткілікті алаңның және инфрақұрылымның болуы және т.б. рейтинг индикаторлары бойынша сынға түсті.

2019 жылы еліміз бойынша 80 мемлекеттік колледж таңдап алынса, олардың қатарына Батыс Қазақстан облысы бойынша Жоғары аграрлық-техникалық колледжі, М.Б.Ықсанов атындағы Жәнібек колледжі, Орал политехникалық колледжі мен Жаңақала колледждері енгізілді.

Оқу ордамыз төрт мамандық бойынша қатысып, жеңімпаз атанды, олар:

 1. Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист;
 2. Слесарь-жөндеуші;
 3. Аспаз;
 4. Электргазымен дәнекерлеуші.

"Жас маман" бағдарламасы бойынша материалдық техникамен жабдықтау және қажетті құралдарды сатып алу үшін колледжге республикалық бюджеттен 323 312 000 (үш жүз жиырма үш миллион үш жүз он екі мың) теңге бөлініп, күні бүгінге сатып алу жұмыстары жүргізілуде.

Колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту бағытында ауылшаруашылық техникалары, әсіресе, қазіргі заманғы өнімділігі жоғары «John Deer» тракторлары мен басқа да европалық тіркеме жабдықтары, техниканы жөндеу құралдары мен токарь, фрезерлік станоктар, заманауи трактор-имитатор, дәнекерлеуші тренажерлары мен дәнекерлеу аппараттары, аспаз жабдықтары сатып алынады.

Бағдарлама бойынша материалдық техникамен жабдықтау 2020 жылға жоспарланып отыр. Сонымен қатар, 2020-2021 жылдары колледжге шетелдік әріптестерді тарту, халықаралық стандарттарды енгізу жұмыстары жүзеге асырылады. Осы орайда колледж халықаралық салалық акредиттеуден өтеді, содан соң колледж базасында құзыреттер орталықтары құрылып, жастарды даярлаудағы жаппай (кешкі, жексенбілік, онлайн) курстарының жүйесі қаланады. Жаңа орталықтар бизнес-инкубаторлар мен технопарктер үшін негіз болуы тиіс, олар арқылы жастардың инновациялық стартап-жобаларын қаржыландыруын ұйымдастыруы жоспарланып отыр. Бағдарлама аясында кадрларды даярлау бағдарламалары қайта жасақталады және мамандарды халықаралық стандарттарға сай даярлауға мүмкіндік алады, өз кезегінде педагог кадрлар қайта оқыту курстарынан өтетін болады.

 

Мұның  бәрі осы заманғы білім беру саласында сүбелі үлесін қосып оқу ордасының одан әрі өркендеп, дамуына тамаша мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді. Колледждің даму бағдарламасы мемлекеттік даму стратегиясының барлық негізгі идеяларын және жоспарларын жүзеге асыруға, сондай-ақ облыстың кәсіптік-техникалық колледждерінің арасында білім ордасының  имиджінің өсуі, еңбек нарығында сұранысқа ие бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудағы білім беру бағдарламаларының сапасын арттыруға  жәрдемдесетін болады. Оқу орнымыз болашаққа сеніммен қарап, елімізге сапалы мамандар дайындауда әрі қарай атсалысуда.

 

Макалы

 

Мәтін қосу үшін формасы

Защитный код Суретті жанарту